Dècades d’experiència al vostre servei

Un ampli equip de professionals amb experiència en les diferents especialitats de la gestió de les instal·lacions aquàtiques ens permet oferir solucions a la mida de les instal·lacions més exigents.

A través d’una auditoria dels processos i l’estat de la instal·lació entreguem un informe detallat amb les àrees de millora possibles adaptades a la legislació.

Analítiques


Oferim serveis d’anàlisi d’aigua i aire a les instal·lacions, incloent-hi l’avaluació de l’analítica, la realització d’informes amb interpretació dels resultats i les recomanacions d’actuació, d’acord amb el Reial decret 742/2013 pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines.
També donem servei d’anàlisi de l’aigua d’acord amb el Reial decret 487/2022, que estableix els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Laboratori de contrastada experiència certificat segons norma ISO-9001, ISO-14001 i amb l’acreditació ISO-17025 específica de laboratori d’assaig.

Legalització de sales d’emmagatzematge


El departament tècnic de Quicesa posa a la vostra disposició la realització de les opcions següents: auditoria de la instal·lació, projecte de legalització d’instal·lacions i instal·lació clau en mà.

Per garantir el compliment del Reial decret 379/2001, de 6 d’abril pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries.

Inspecció tècnica de piscines


Auditoria completa amb diagnòstic de l’estat de la maquinària i equips, nivell de compliment de la legislació, identificació d’àrees de millora a l’explotació.

Tot per tal de prevenir incidències i avaries a la maquinària per assegurar el funcionament correcte i optimitzar els costos d’explotació.

Plans d’autocontrol


Dissenyem, elaborem i implantem plans d’autocontrol complets de la seva instal·lació juntament amb els models de registre de dades, segons el Reial decret 742/2013.

Assessorament i formació


Oferim cursos de formació sobre diferents matèries: legislació vigent, prevenció de riscos, tractament d’aigües, seguretat de maneig de productes químics, jornades pràctiques en instal·lacions aquàtiques, etc.

Prevenció de riscos


Col·laborem amb el vostre servei de prevenció de riscos en matèria de seguretat, higiene i medi ambient, així com en la reducció de riscos laborals segons la normativa vigent.

758

clients amb serveis d’analítiques mensual

502

plans d’autocontrol implantats

985

sales d’emmagatzematge legalitzades

1120

clients auditats per Aquatic