Sistema de monitoratge, vigilància i operació remota

A través de l’automatització de la instal·lació i el control remot, millorem els costos d’explotació i el servei prestat a l’usuari. Les noves tecnologies permeten als gestors de les instal·lacions tenir serveis de valor afegit que promoguin la interactivitat i generin noves i notòries experiències més enllà del bany o el moment de relaxació.

Aquatic pot digitalitzar la instal·lació aconseguint objectius com la reducció del consum d’aigua, l’optimització del control i rendiment del procés o la reducció de l’ús de productes químics, la reducció d’avaries, entre d’altres. Aquest sistema garanteix la qualitat de laigua i redueix els costos dexplotació.

Els clients poden definir els elements que voleu controlar.

 • Monitoritza tots els paràmetres que vulguis.
 • Introdueix manualment la informació d’autocontrol.
 • Consulta i exporta a una BBDD tota la informació.
 • Selecciona l’equipament que vols controlar (bomba de recirculació, filtres, panells de control, dipòsits d’emmagatzematge de producte químic, cabalímetres, etc.)

 • Defineix els paràmetres de l’aigua que cal controlar (Cl, pH, temperatura, terbolesa, etc.)
 • Actuarem sobre qualsevol sistema de tractament de l’aigua que ens indiquis: panells de control, dosificació de producte, reactors UV, etc.
 • Operem el rentat de filtres.
 • Efectuem tractaments puntuals, com hipercloracions.
 • Gestionem l’ompliment o buidatge de gots.
 • Podem gestionar l’operació de marxa/aturada de bombes i motors.
 • Fem servir els sistemes d’il·luminació i de climatització.

Usuaris més satisfets

Gràcies al control de paràmetres, la qualitat de l’aigua és òptima i els usuaris de la instal·lació gaudeixen d’una millor experiència de bany.

Empleats més feliços

Els seus empleats tenen un nivell d’informació i suport telemàtic que els permet estar sempre informats de qualsevol incidència a la instal·lació a més de tenir un suport per solucionar-la en cas necessari.

Estalvi

Com a conseqüència del control i seguiment que fem a la instal·lació, es redueixen el nombre d’avaries o els efectes negatius causants d’aquestes.

Treballs de referència

Digitalització i control remot d’equips a l’hotel

Equips de visualització de dades a gimnasos