La tecnologia més avançada per al tractament de l’aigua a torres de refrigeració i condensadors evaporatius

Si sou titular o gestor d’una instal·lació amb risc de legionel·losi, la vostra prevenció deixarà de ser una preocupació constant en la planificació i desenvolupament dels treballs de manteniment.

Amb aquesta tecnologia, a més d’aconseguir una desinfecció de l’aigua sense afegir productes químics, s’evita la formació d’incrustacions al circuit, aconseguint una major conservació dels materials de la instal·lació i augmentant la vida útil de la instal·lació.

La tècnica desenvolupada i patentada per GEODESIC® està basada en Tècniques combinades d’Electroporació + Oxidació avançada + Electro-cloració, garantint la qualitat higienicosanitària de l’aigua i eliminant la utilització de productes químics.

Avantatges per al gestor de la instal·lació

Sostenibilitat

Sense producció, emmagatzematge, maneig o abocament de productes químics.

Tranquil·litat

Màxima eficàcia desinfectant.
Seguiment en temps real, amb registre continu i anàlisi del tractament per mitjà d’informes en línia.

Estalvi

Estalvi d’aigua fins al 90%.
Sense consum ni addició de productes químics.
Sense intervenció diària de personal de manteniment.
Augment de la vida útil dels materials.

Avantatges per a la societat

Salut pública

Minimitza el risc de proliferació de Legionella i, per tant, de desenvolupament de legionel·losi.

Sostenibilidad

Significatiu estalvi del consum d’aigua dels edificis i les indústries, així com l’eliminació de l’ús (fabricació i abocament) de productes químics.

Seguretat

Elimina la necessitat d’emmagatzemar i manipular productes químics, per la qual cosa propicia la reducció dels riscos laborals associats.

Instal·lació controlada i monitoritzada assegurant el compliment de la normativa

Últims treballs de referència