La tecnologia més avançada per a la indústria alimentària

Aquesta tecnologia està basada en tècniques combinades d’electroporació + oxidació avançada + electrocloració, garantint la qualitat higienicosanitària de l’aigua i eliminant la utilització de productes químics.

El tractament es basa en l’anàlisi permanent dels paràmetres de l’aigua i de la tendència de l’aigua al voltant dels límits prefixats.

Avantatges per al gestor de la instal·lació

Sostenibilitat

Sense producció, emmagatzematge, maneig o abocament de productes químics.

Tranquil·litat

Alta efectivitat en la desinfecció del producte i garantia sanitària amb un control permanent de la qualitat de l’aigua, sense fer servir químics.
Monitorització i anàlisi de tots els paràmetres del procés.
Totalment operatiu de manera remota.
No requereix inversió econòmica perquè es tracta d’un servei instal·lat, operat i mantingut durant el temps de vigència del contracte de servei.

Estalvi

Estalvi de fins a un 90% de l’aigua de tractament.
Sense intervenció diària de personal de manteniment.
Important disminució de subproductes del clor (clorats, THM).

Avantatges per a la societat

Sostenibilitat i estalvi

Significatiu estalvi del consum d’aigua a les indústries, així com l’eliminació de l’ús (fabricació i abocament) de productes químics.

Seguretat

Elimina la necessitat d’emmagatzemar i manipular productes químics, per la qual cosa propicia la reducció dels riscos laborals associats.

Instal·lació controlada i monitoritzada assegurant el compliment de la normativa