Netejafons manual amb bateria i amb pròpia aspiració. No cal connectar una mànega flotant a la filtració.

Quick VAc és ràpid, és lleuger, portàtil i funciona amb bateria. Realitza la neteja en tota mena de gots.

Equipat amb 4 rodes giratòries de 360° i un filtre autònom, neteja les cantonades, aspira fulles grans, emmagatzema grans quantitats de sorra a la bossa sense pèrdua de potència.< /p >

Loading...

Models

Quick Vac XL

 • Profunditat mínima: 35 cm
 • Potència de succió: 40 m³/h

 • Pes: 7 kg

 • Capacitat de filtració: 6 kg

Quick Vac Classic

 • Profunditat mínima: 30 cm

 • Potència de succió: 40 m³/h

 • Pes: 5 kg

 • Capacitat de filtració: 4 kg

Quick Vac chapoteo

 • Profunditat mínima: 15 cm

 • Potència de succió: 40 m³/h

 • Pes: 5 kg

 • Capacitat de filtració: 2 kg

Hexagone és el líder europeu en neteja de piscines públiques i col·lectives.